KABINET 2018

KONFERENCIJA O POSLOVNOJ KOMUNIKACIJI

25. - 26. OKTOBAR 2018.

SREBRNO JEZERO, SRBIJA

Želite se prijaviti na konferenciju "KABINET 2018"?

O konferenciji

Konferencija „Kabinet 2018“ je prva regionalna konferencija posvećena ljudima koji u svom svakodnevnom radu najviše komuniciraju sa poslovnim partnerima i klijentima, ostalim kolegama i nadređenima, te je od velikog značaja da svaka kompanija i institucija prepozna značaj obrazovanja ljudi u administrativnom sektoru. Konferenciju organizujemo u cilju podrške obrazovanju odraslih i učesnicima daje mogućnost da praktične savete primene u svojim radnim sredinama, kako ličnim pristupom radu, kao i prenošenjem znanja i iskustva svojim kolegama.

Kao i na prethodnim seminarima, i ovaj put smo pripremili za vas korisna i zanimljiva predavanja uz opuštajuću i interaktivnu radnu atmosferu. Ove godine ćete imati priliku slušati sledeće teme: upravljanje promenama, šta nas čini podložnim stresu, uspešna komunikacija u timu, upravljanje vremenom, korišćenje društvenih mreža u poslovne svrhe, asertivna komunikacija, te nekoliko panel diskusija. Pored tema seminara koje prate trend modernog poslovnog obrazovanja, ono što našim seminarima daje dodatni kvalitet je i dobar izbor lokacije i zanimljivih aktivnosti u slobodno vreme.

Biramo najboljeg poslovnog asistenta - office manadžera - sekretara/cu

Predavači

*****

Novosti

Sve ono što vas zanima o Kabinet konferenciji

Kontakt

Možete nas kontaktirati

Kontaktirajte nas