Posao poslovnog asistenta/office menadžera/sekretara/ce većinom obavljaju žene, iako se na oglasima za poslove ovog tipa ostavlja mogućnost zapošljavanja osobe bilo kojeg pola. Govorimo li, stoga, o diskriminaciji muškaraca, u poslu gde su potrebne neke isključivo ženske osobine ili nečemu trećem?

Stručnjaci tvrde da ne postoje „ženski“ i „muški“ poslovi, već poslovi koji zahtevaju određene veštine i znanja, a pol je tu nebitan. Istraživanja su pokazala da stvarnih razlika između muškaraca i žena po pitanju liderstva, kognitivnih sposobnosti i karaktera zapravo nema, već da je celi odnos prema toj temi izrazito kulturološki uslovljen. Stoga možemo zaključiti da se i u ovom slučaju radi o tradiciji i stereotipizaciji da je to „posao za žene“, baš kao što su, na primer, profesionalni vozači uglavnom muškarci jer su oni „bolji u tome“ ili je to „muško područje“.

Smatra se da su žene orijentisanije na detalje što je u ovom poslu važno, te da su  pouzdanije i ustrajnije i zbog toga su češće na ovim pozicijama.  Žene su uspešnije kada je u pitanju multitasking, za sta muškarci nisu prirodno nadareni.

Ali postoji razlika, kada muškarac obavlja ovaj posao, onda je naziv njegovog radnog mesta office manager, a kad je ženska osoba u pitanju onda je sekretarica. Da li ste saglasni sa ovom činjenicom?